zdrowie psychiczne
koncentracja
social media

Czy smartfony pomagają, czy przeszkadzają sportowcom w osiąganiu lepszych wyników?

Zespół SLYFE
2024-02-04
avatar
Czy smartfony pomagają, czy przeszkadzają sportowcom w osiąganiu lepszych wyników?

W dzisiejszej erze cyfrowej, smartfony stały się integralną częścią naszego codziennego życia, w tym w sporcie. Gdy z jednej strony urządzenia te oferują liczne korzyści, wiele osób zastanawia się, czy mogą one również stanowić swego rodzaju zagrożenie dla wyników sportowych.

Obecnie, sportowcy spędzają dużo czasu przed smartfonami, co niejednokrotnie nasuwa wnioski, że to potencjalne rozproszenie uwagi może mieć szkodliwy wpływ na ich wyniki. Jeśli jednak sportowcy wyrobią sobie nawyki korzystania ze smartfonów do treningu, analizy i komunikacji, może to w efekcie poprawić ich wyniki.

Ale jak to zrobić? Odpowiedzią może być samoregulacja.

W dzisiejszym wpisie zbadamy, w jaki sposób samoregulacja i korzystanie ze smartfona mogą pomóc sportowcom osiągnąć najlepsze wyniki. Odkryjemy kluczowe aspekty utrzymania samoregulacji w erze cyfrowej, aby pomóc napędzać wyniki sportowe.


Czym jest samoregulacja?Samoregulacja odnosi się do zdolności sportowca do zarządzania i kontrolowania własnych emocji, myśli i zachowań. Pozwala osiągnąć określone cele lub utrzymać optymalną wydajność. Samoregulacja jest sportowcom niezbędna, ponieważ ta umiejętność uczy regulować poziom energii i napięcia, monitorować emocje i kontrolować impulsy. Tym samym, samoregulacja uczy sportowców jak radzić sobie z różnymi wyzwaniami, które mogą napotkać.
 

3 kluczowe elementy samoregulacji
 

Strategie samoregulacji mogą obejmować trzy kluczowe elementy, które obejmują:

 • samoświadomość i autorefleksja – czyli regularne analizowanie swoich wyników. Pozwala to zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy.
 • regulacja emocjonalna – jest to nauka kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych, koncentracji i pozytywnego kierowania się swoimi emocjami, co pozwala osiągać najlepsze wyniki, nawet pod presją.
 • motywacja – stan gotowości do podjęcia określonego działania, swego rodzaju wewnętrzny napęd, który pozwala pozostać skupionym, zwłaszcza w obliczu przeszkód.
   

Korzystanie ze smartfona i samoregulacja
 

Chociaż istnieje wiele badań na temat korzystania ze smartfonów w sporcie, zwykle koncentrują się one na tym, jak sportowcy korzystają z mediów społecznościowych, a nie na innych aspektach urządzenia.

Istnieje wiele powodów, dla których sportowcy używają swoich smartfonów podczas treningów lub zawodów – i te powody nie obejmują tylko aktualizacji statusu lub transmisji na żywo z sesji treningowej. Sportowcy mogą używać swoich urządzeń mobilnych, aby uzupełnić swoje zachowania samoregulacyjne. Smartfony pozwalają sportowcom na autorefleksję nad wynikami. Dają im natychmiastowy dostęp do notatek, dzięki czemu mogą zapisywać swoje przemyślenia i kluczowe aspekty treningowe oraz notować, co poszło dobrze, a co należy poprawić. 

Mogą również pozwolić im poprawić regulację emocjonalną poprzez słuchanie muzyki. Założenie słuchawek przed zawodami może pomóc sportowcom uspokoić emocje. To z kolei niejednokrotnie pozwala wyciszyć negatywne emocje, takie jak stres lub niepokój oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo rozproszenia uwagi, szczególnie przed meczem lub zawodami.


Model samoregulacji i korzystania ze smartfonaW lutym zeszłego roku dwie badaczki – Poppy DesClouds i Natalie Durand-Bush, na łamach The Sport Psychologist opisały Model samoregulacji i korzystania ze smartfonów. Jest to schemat, który bada związek między zdolnością sportowca do skutecznego regulowania swoich myśli, emocji i działań, a korzystaniem ze smartfonów. Model ten podkreśla, w jaki sposób samoregulacja odgrywa kluczową rolę w wynikach sportowych. Pokazuje, że korzystanie ze smartfonów bez wdrożonych protokołów samoregulacji może utrudniać sportowcowi osiąganie lepszych wyników i powodować ciągłe rozproszenie uwagi, negatywnie wpływając na koncentrację, i ostatecznie pogarszając ich wyniki sportowe.

Jednak dzięki odpowiednim strategiom samoregulacji, sportowcy mogą skutecznie zarządzać swoim czasem, co poprawia koncentrację i utrzymuje zdrową równowagę między zaangażowaniem cyfrowym, a wynikami sportowymi.
 

Warunki użytkowania
 

Chociaż model ten składa się z wielu czynników, jednym z kluczowych są warunki użytkowania. Są to okoliczności, które pośredniczą w korzystaniu ze smartfona. Istnieje pięć warunków:

 1. Kontekst użytkowania – sytuacje, w których sportowcy używają swoich telefonów, muszą być ważne i znaczące dla danej sytuacji. Na przykład sytuacja, gdy piłkarz przegląda swój plan gry na telefonie zostałaby uznana za istotną. Jeśli jednak sprawdzałby informacje związane, np. ze szkołą – byłoby odwrotnie. Sytuacje, w których korzystanie z telefonu jest znaczące i interesujące, zwiększają samoregulację sportowców i mają pozytywny wpływ na ich wyniki.
   
 2. Rodzaj użytkowania – odnosi się do charakteru korzystania ze smartfona przez sportowca. Jeśli korzystanie ze smartfona jest celowe i przewidywane, może to zwiększyć wydajność. Na przykład, jeśli siatkarz korzysta z telefonu przed każdym meczem, aby zapisać trzy cele, które ma osiągnąć, to takie korzystanie z telefonu jest pożądane. 
   
 3. Świadomość użytkowania – odnosi się to do tego, jak bardzo sportowiec jest świadomy korzystania ze smartfona. Gdy korzystanie jest świadome, sportowcy są w pełni skupieni na celu użycia, ponieważ jest on całkowicie związany z konkretnym zadaniem w ich dziedzinie sportu. Uważne korzystanie ze smartfona pomaga również sportowcom kontrolować emocje, ponieważ może zmniejszyć poziom pobudzenia i zachować spokój przed zawodami.
   
 4. Autonomia użytkowania – korzystanie ze smartfona przez sportowców można sklasyfikować jako wewnętrzne (napędzane osobistymi motywami) lub zewnętrzne (napędzane czynnikami zewnętrznymi). Korzystanie wewnętrzne pozwala sportowcom dokonywać osobistych wyborów i mieć poczucie kontroli. Z drugiej strony, używanie zewnętrzne, pod wpływem trenerów lub sponsorów, może prowadzić do niechęci i pogorszenia wyników. Sportowcy postrzegają korzystanie wewnętrzne jako bardziej korzystne, podczas gdy korzystanie zewnętrzne może powodować większy stres, frustrację i wyczerpanie.
   
 5. Zbieżność użytkowania – korzystanie ze smartfona przez sportowców może obejmować zarówno jednozadaniowość (skupianie się na jednym zadaniu), jak i wielozadaniowość (angażowanie się w wiele zadań). Wielozadaniowość jest bardziej narażona na wyczerpanie  emocjonalne sportowców i zakłócenie ich samoregulacji w porównaniu do jednozadaniowości.

3 wskazówki jak zwiększyć samoregulację sportowców podczas korzystania ze smartfonaCzasami trudno jest określić, jak kontrolować korzystanie ze smartfona przez sportowców podczas uprawiania sportu. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 • opracujcie z trenerem plan, kiedy zawodnik będzie korzystał ze smartfona i do czego będzie go używał,
 • zastanówcie się, dlaczego aktualnie korzysta ze smartfona i czy może to pomóc w osiąganiu lepszych wyników,
 • ograniczcie się do wykonywania tylko jednego zadania na telefonie.
   

Wbrew powszechnemu przekonaniu, korzystanie ze smartfona podczas uprawiania sportu nie zawsze szkodzi wydajności i jakości treningu. Kiedy sportowcy wykorzystują samokontrolę i samoregulację podczas korzystania ze smartfona, może to w rzeczywistości poprawić ich wyniki i przyczynić się do ich sukcesu sportowego. Znajdując odpowiednią równowagę, sportowcy mogą skutecznie wykorzystywać swoje telefony jako narzędzie wspierające ich sportową karierę. 


Zespół SLYFE
2024-02-04
zdrowie psychiczne
koncentracja
social media

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione w serwisie SLYFE są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i administratora Serwisu SLYFE jest zabronione.